Sljedivost mesa i mesnih prerađevina predstavlja sistem organizovanog praćenja i nadzora kretanja mesa i mesnih prerađevina od uzgoja, klanja, prerade, distribucije i prodaje krajnjem kupcu, a sve u cilju da potrošač bude siguran da kupuje zdravstveno ispravnu hranu.

Sistem organizovanog nadzora i praćenja počinje vec od uzgoja zivotinja kada se životinje obilježavaju tzv. ušnim markicama koje predstavljaju osnovu sljedivosti

Idealni uslovi čuvanja i priprema mesa obilježavanjem

Razgranata mreža distribucije u namjenski opremljenim vozilima za transport svježeg mesa

Sistem sljedivosti obezbjeđjuje da potrošač na prodajnom mjestu kupuje zdravstveno ispravnu hranu i da se u svakom trenutku, provjerom podataka unazad, može utvrditi porijeklo sirovine od koje se dobija finalni proizvod.