Preduzeće posjeduje flotu od 45. transportnih vozila različitih velilčina namjenski opremljenih za transport svježeg mesa u kojima su obezbijeđeni neophodni uslovi za odrzavanje kvaliteta i zdravstvene ispravnosti proizvoda. 

Isporuku robe i proizvoda vršimo kupcima u cijeloj BiH


Utovar svježeg mesa na kukama

Transport svježeg mesa na kukama

Transport raskoštenog svježeg mesa u plastičnim gajbama-lodnama